SEB Portfolio #4 The Journey


Sarah Elizabeth Bankssarahelizabethbanks.com


Portfolio #4 The Journey

Thetis

Thetis       collage 36 " X 24" (2015)

Next art work       back to top
morning chair

Morning Chair       collage 18" X 36" (2014)

Next art work       back to top
confusion

Confusion       collage 18" X 36" (2014)

Next art work       back to topMelancholy       collage 18" X 36" (2014)

Next art work       back to top
icarus

Icarus       collage 36" X 18"(2014)

Next art work       back to topout of darkness

Out of Darkness       collage 18" X 36" (2014)

back to top